igc maedel weiss trans
14.–16.06.2024
på grunden ved ATS Buntentor i Bremen, Tyskland
igc B weiss trans

Privatlivspolitik

 

1. Databeskyttelse i overblik

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For mere detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne på webstedsoperatøren i afsnittet "Oplysninger om den ansvarlige part" i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved, at du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis information om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os om dette og andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse.

2. hosting

Strato

Vi hoster vores hjemmeside hos Strato. Udbyderen er Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin (i det følgende benævnt "Strato"). Når du besøger vores hjemmeside, indsamler Strato forskellige logfiler, herunder dine IP-adresser.

For mere information henvises til Stratos privatlivspolitik: https://www.strato.de/datenschutz/.

Brugen af Strato er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vi har en legitim interesse i den mest pålidelige præsentation af vores hjemmeside. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) som defineret i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, hvormed du kan identificeres personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige kontor

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er:

Marc Jenner
Hegelstrasse 73
28201 Bremen
Bremen, Tyskland

Telefon: +49 (0) 172 - 426 30 98
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med behandlingen af dataene ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere gælder.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i DSGVO eller art. 9, stk. 2, litra a i DSGVO, hvis der behandles særlige kategorier af data i henhold til art. 9, stk. 1 i DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personlige data til tredjelande udføres databehandling også på grundlag af art. 49 (1) a DSGVO. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din terminalenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen desuden på grundlag af § 25 (1) TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for en kontrakt, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c i DSGVO. Desuden kan databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og mod direkte reklame (art. 21 DSGVO)

HVIS DATABEHANDLINGEN UDFØRES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM TILSIDESÆTTER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN ER MED HENBLIK PÅ AT HÆVDE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE KRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21(1) DSGVO).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING, FOR SÅ VIDT DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 2, I DEN TYSKE DATABESKYTTELSESLOV).

Ret til at appellere til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at appellere berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine lagrede personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, retten til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os med hensyn til dette og alle andre spørgsmål, du måtte have om personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe kontrollen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine persondata, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine persondata begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine persondata, må disse data - ud over at blive gemt - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af aftrykspligten til at sende reklame- og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er anmodet om. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, for eksempel ved spam-e-mails.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, som ikke beskadiger din terminal. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din slutenhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også blive gemt på din enhed, når du besøger vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsfirmaet (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, informerer vi dig separat om dette inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og anmoder om nødvendigt om dit samtykke.

Server-logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om

  • browsertype og browserversion
  • anvendt operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data sammenføres ikke med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data, der følger af den (navn, forespørgsel), blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på Art. 6 (1) lit. b DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6 (1) (f) DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6 (1) (a) DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.